Tech-Sport - София Тех Парк

Извънредни Правила

за ползване на спортните игрища и вътрешните зали на спортен комплекс Tech-Sport . Правилата могат да се изменят без предупреждение с заповеди от Здравния министър на Република България.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Във връзка с издаването на Заповед РД-01-249 от 3 май 2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която на основание т. 1 се допуска функционирането на откритите площи към кафета и питейни заведения, а съгласно т. 3 се допуска упражняването на индивидуален спорт на открито, приехме следните правила за осигуряване на ред и безопасност в комплекса, които изпращаме за запознаване:

ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕД И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕНИРОВКИ ПО ТЕНИС НА ТЕРИТОРИЯТА НА КОМПЛЕКСА И ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА КАФЕТО И ПРИЛЕЖАЩАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СТОПАНИСВАНИ ОТ “СПОРТ ВЕНЧЪРС ЕООД”

/в сила от 05.05.2020 г./

 1. I. ДОСТЪП ДО И ПРЕСТОЙ НА ТЕНИС КОРТОВЕ
 • Разрешава се посещението на тенис кортовете от спортуващи при спазване на дистанция от минимум 2,5 метра между отделните спортуващи.
 • Не се разрешава достъпът за посетители на територията на спортния комплекс, с изключение на посетителите на градината към кафенето, считано от 06.05.2020 г.
 • Разрешени са само индивидуални занимания на тенис корт след предварително запазен час в системата за запазване на часове, достъпна на tech-sport.bg.
 • Забранено е ползването на закритите спортни зали (фитнес и зала за групови занимания), както и на откритите игрища за други спортове на територията на комплекса.
 • Не се допускат контакти извън процеса на игра и тренировка, както и престой на тенис базата преди и след приключване на тренировката.
 • При влизане във всички закрити пространства на територията на комплекса посетителите задължително носят маска.
 • Препоръчително е посетителите да дезинфекцират ръцете си при влизането си в комплекса, като за целта ще бъде поставен на входа до кафенето диспенсър с дезинфектант за ползване от посетителите.
 • Влизането и напускането на тенис комплекса става по директен път, при спазване на указана от комплекса еднопосочна посока на движение на територията на територията на комплекса.
 • Маркират се зони за изчакване преди влизане за игра на корта, позволяващи да се осигури минимална дистанция от 2,5 метра между всички ползватели на кортовете и да се избегне участниците в следващата тренировка/игра да чакат директно на корта. Препоръчва се всички участници в тренировката/играта, да бъдат на територията на тенис комплекса не по-рано 10 минути преди началния час на тренировката.
 1. Пейките на кортовете ще бъдат демонтирани, а столове прибрани.
 2. Забранява се консумацията на храни и напитки на територията на спортния център (с изключение на вода и други безалкохолни освежаващи напитки, които всеки играч лично носи за собствена консумация по времето на тренировката или пакетирани храни и напитки, които е закупил от кафенето в комплекса). Пластмасовите бутилки и опаковки, както и други отпадъци, генерирани по време на тренировъчната игра, се изхвърлят задължително в специален кош за отпадъци с двоен плик.
 3. Забранява се ръкостискането между играчите и между играч и треньор.
 4. Всички уреди за поддръжка на кортовете се ползват задължително с ръкавици за еднократна употреба.
 5. Забраняват се смени на игралните полета от ползващите кортовете.
 6. Всеки играещ следва да използва собствени маркирани топки или собствени топки, които са от различен бранд (напр. единият играч е с топки марка „Х“, а другият играч е с топки марка „У“). Собствените топки могат да се вземат с ръка, чуждите могат да се докосват само с ракетата. При тренировъчно занимание с треньор – само треньорът може да докосва топките с ръка, обучаваният играч/любител събира топки само с ракета или ръкавици за еднократна употреба.
 7. Родители или други придружаващи деца за индивидуална тренировка не могат да пребивават на територията на тенис комплекса по-рано от 5 мин. преди началото на тренировката, по време на тренировката, като и 5 мин. преди края на тренировката, след завършването на която следва да напуснат веднага с непълнолетното лице, което придружават на тенис комплекса.
 8. На всички ползватели на кортовете се препоръчва да идват в тренировъчна екипировка.
 9. II. ХИГИЕННА И ДЕЗИНФЕКЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА СПОРТНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ
 1. Ще бъде извършвана задължителна дезинфекция на входа на кортовете, вратите към кортовете клетки преди и след всяка тренировка;

III. СЪБЛЕКАЛНИ, САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ

 1. Съблекалните не могат да се използват от спортуващите и достъпът до тях ще бъде ограничен.
 2. Санитарните помещения (тоалетни) могат да се използват само от едно лице едновременно. Те ще бъдат снабдени с хартиени кърпи за еднократна употреба, дезинфектанти. Санитарните помещения ще се почистват и дезинфектират най-малко веднъж на всеки кръгъл час.
 1. IV. РЕЗЕРВАЦИИ И ЗАПИСВАНИЯ
 2. Всеки желаещ спортуващ следва да е записал предварително час за тренировка /игра в системата за запазване на часове, достъпна на www.tech-sport.bg.
 3. Плащанията за корт и треньор се извършва преди началото на тренировката на обозначеното място в кафенето.
 4. V. КАФЕ
 1. Кафето е на самообслужване и ще функционира при следните противоепидемични мерки:
 • До 06.05.2020 г. кафето ще функционира като магазин и от него ще могат да бъдат закупувани пакетирани храни и напитки от ползващите тенис кортовете.
 • В кафето може да влиза само по едно лице едновременно. Ще бъдат маркирани зони за изчакване преди влизане в кафето.
 • В кафето ще се използват единствено прибори и чаши за еднократна употреба.
 • Обслужващият персонал ще бъде с поставена защитна маска за лице и ръкавици.
 • Бар плотът ще се почиства и дезинфекцира най-малко веднъж на всеки час.
 1. Градината към кафенето ще функционира при самообслужване от 06.05.2020 г., като от същата дата кафенето ще функционира и за посетители, освен за трениращи, при следните противоепидемични мерки:
 • Масите ще бъдат разположени на разстояние не по-малко от 2,5 метра между тях.
 • На една маса не могат да бъдат разположени повече от 4 лица или повече от едно семейство.
 • Масите и столовете ще бъдат почиствани и дезинфекцирани след всеки посетител.

Отговорник по прилагане на правилата е  Драгомир Такев управител на СПОРТ ВЕНЧЪРС ЕООД

Настоящите правила и мерки ще бъдат своевременно допълвани и актуализирани при приемане на допълнителни изисквания относно работата на спортните съоръжения и кафенетата с тераси на открито от Министъра на здравеопазването, изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните или други компетентни лица.

бул. Царигр. Шосе 111
София Тех Парк, София
За допълнителна информация
ни потърси на +359 877 624 487